Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1968, τεύχος 16

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. (εσώφυλλο)

Παπαδημητρίου Σάκης, «Αποκόμματα», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 137-143

Στυλιανού Γιάννης, «[Φωτογραφία]», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 143

Παυλίδης Λάζαρος, «Auto-stop», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 144-151

Στυλιανού Γιάννης, «[Φωτογραφία]», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 151

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μπαξέ-Τσιφλίκι», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 152

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η μελανιά», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 152

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Όταν σε περιμένω», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 152

Kafka Franz, «Στο δρόμο του Ραμσές [απόσπασμα από το μυθιστόρημα Αμερική», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 153-160

Δούκας Στρατής, «Οδοιπόρος», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 161-173

Λαζαρίδου Ελένη Μ., «Νίκος Μουτσόπουλος. Δέκα χρόνια αγάπης και μόχθου για τη Μακεδονία», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 174-178

(ανυπόγραφο), «[Νίκος Μουτσόπουλος]», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 174

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Η παρουσίαση Θεσσαλονικέων ποιητών από τον Kimon Friar στο περιοδικό Charioteer», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 179-180

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Κώστα Ζ. Σαρδέλη: Ο άγιος των σκλάβων», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 180-181

«Τόμος τέταρτος 1968-Κείμενα και συνεργασίες-Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 182-184

«Έντυπα που πήραμε», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Μήτσου Παπανικολάου, Ποιήματα-Μεταφράσεις», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. (οπισθόφυλλο)