Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Οδοιπόρος», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 161-173