Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μπαξέ-Τσιφλίκι», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 152