Είστε εδώ

Λαζαρίδου Ελένη Μ., «Νίκος Μουτσόπουλος. Δέκα χρόνια αγάπης και μόχθου για τη Μακεδονία», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 174-178