Είστε εδώ

Παυλίδης Λάζαρος, «Auto-stop», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 144-151