Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Νίκος Μουτσόπουλος]», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 174