Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Όταν σε περιμένω», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 152