Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Αποκόμματα», Διαγώνιος, τχ. 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 137-143