Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π4.3.1. «Σώμα κειμένων και Συμφραστικοί πίνακες λέξεων για μείζονες Έλληνες ποιητές»

Υπεύθυνη παραδοτέου: Τ. Γιάννου

 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονική επιμέλεια: Μ. Ακριτίδου, Τ. Γιάννου

Σχεδιασμός, μελέτη προδιαγραφών έργου: Τ. Γιάννου

Γενική φιλολογική επιμέλεια, μελέτη για την ανάπτυξη ψηφιακής έκδοσης και σήμανσης, συντονισμός εργασιών, σύνταξη εισαγωγικών-εκδοτικών σημειωμάτων: Μ. Ακριτίδου

 

Πληκτρολόγηση κειμένων: Γ. Αλβανίδου, Π. Ανδριοπούλου,Ε. Ανθοπούλου, Ουρ. Βοσκάκη, Κ. Δημοπούλου, Π. Καρατζόγλου, Σπ. Καστανιώτη, Μ. Κούμαλας, Π. Κυπραίου, Α. Μαργώνη, Α. Μαυρόπουλος, Β. Μπατσίδου, Στ. Σπορίκη.

Φιλολογική επιμέλεια κειμένων: Μ. Ακριτίδου (συντονισμός-τελική επιμέλεια), Α. Γιώτη, Χρ. Δανιήλ, Κ. Δημοπούλου, Φ. Κολίτση, Α. Μαργώνη, Π. Παντζαρέλας, Αικ. Τικτοπούλου, Σπ. Σπυρόπουλος, Ε. Φλόκα.

Σήμανση και τεχνική επεξεργασία καταλόγων λέξεων: Α. Μαυρόπουλος - Μ. Ακριτίδου (συντονισμός -τελική επιμέλεια), Ουρ. Βοσκάκη, Αικ. Μακρή.

Σύνταξη εργοβιογραφικών και διδακτικών προτάσεων: Μ. Ακριτίδου, Β. Βασιλειάδης, Τ. Γιάννου, Α. Γιώτη, Χρ. Δανιήλ, Κ. Δημοπούλου, Φ. Κολίτση, Π. Παντζαρέλας, Αικ. Τικτοπούλου.

Έλεγχος-Διορθώσεις: Μ. Ακριτίδου, Α. Μαργώνη, Στ. Μποτέλη

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τ. Γιάννου.

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)