Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

VIII

Τα παλιά μας τραγούδια, Πατρίδα, δε θ’ ακούσεις αυτή τη φορά· μακρινής τώρα δόξας η αχτίδα των παιδιών σου δεν είν’ η χαρά.

5 Οι προγόνοι μας ήσαν μεγάλοι, μα κι αντάξιοι τους είμαστ’ εμείς, των Ελλήνων η αλκή βρήκε πάλι τα φτερά κάποιας νέας ορμής.

Και γεμίζει, Πατρίδα, τα στήθια 10 σαν υπόσχεση μία ευχή, όσα ονείρατα γίναν αλήθεια του θριάμβου σου να ’ν’ η πηγή.

Δέκα χρόνια σωστά πολεμούμε σε πελάγη, στεριές και βουνά, 15 από νίκη σε νίκη πετούμε, από νίκη σε νίκη ξανά.

Τώρα πάλι εκεί στην Ασία ο Τρανός Βασιλιάς οδηγεί τους ανδρείους μας στην ελευθερία 20 που χαρίσαν στη σκλάβα τη γη.

Και με τον Κωνσταντίνο, με μια ελπίδα, με μια σκέψη, με μια καρδιά, να κινήσουμε, ναι, για την Πατρίδα και να μπούμε στην Άγια Σοφιά.