Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Νοικοκυρούλα

Τί γλυκιά γλυκιά ζωούλα που περνούμε στο χωριό μας! Είμαι μες στο φτωχικό μας μια μικρή βασιλοπούλα.

5 Συγυρίζω· τη μητέρα στο μαγείρεμα βοηθάω και πολύ τον αγαπάω τον καλό μου τον πατέρα,

τον πατέρα που δουλεύει 10 το ψωμί μας για να βγάλει. Όταν έρθει, στο κεφάλι, στα μαλλιά μου με χαϊδεύει,

με χαϊδεύει και ρωτάει αν εστρώθη το τραπέζι, 15 κι εγώ τρέχω, κι αυτός παίζει, με τη βιάση μου γελάει.

Είμαι μες στο φτωχικό μας μια μικρή βασιλοπούλα. Τί γλυκιά γλυκιά ζωούλα 20 που περνούμε στο χωριό μας!