Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

«Maman!… Je Voudrais…»

—Να πεθάνω, θέλω τώρα, Χριστέ μου, εψιθύρισε τρυφερά. —Να πεθάνει κανείς από χαρά, κυρία, δεν άκουσα ποτέ μου.

5 Αλλ’ εκείνη, καθώς, άξαφνα ορθή, χάμου τον κορσέ της επάτει: —Ήταν όνειρο, λέει, και φρεναπάτη. Α, πώς είχατε γυμνωθεί!

[Paul‒Jean Toulet]