Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Ιστορία

Στον κ. Χαρίλαο Σακελλαριάδη

Δεκάξι χρόνων εγελάσαν, πέρα, στ’ ανοιξιάτικο δείλι. Έπειτα εσώπασαν τα χείλη, και στην καρδιά τους εγεράσαν.

5 Εκίνησαν τότε σα φίλοι, σα δυο ξερά φύλλα στο χώμα. Έπειτα εχώρισαν ακόμα, κάποιο φθινοπωρινό δείλι.

Τώρα καθένας, με ωχρό στόμα, 10 σκύβοντας, φιλεί τα δεσμά του. Έπειτα θα γείρουν ώς κάτου και θα περάσουνε στο χώμα.