Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κώστας Βάρναλης

Κώστας Βάρναλης (1884-1974)

© Ευγενία Βάρναλη
Εκδ. Κέδρος

Η γυναίκα, γενιά πὄχει από τ’ άλογο

Η γυναίκα, γενιά πὄχει του αλόγου, φεύγει τα δουλικά και πρόστυχα έργα· μυλόπετρα και κόσκινο δε γγίζει και την κοπριά δεν βγάνει όξω απ’ το σπίτι. 5 Και στο φούρνο δε στέκει ούτε σκουπίζει την καπνιά κι αγαπάει μόνο από ανάγκη τον άντρα της· και λούζεται τη μέρα δυο τρεις φορές κι αλείφεται με μύρα. Και πάντα τα μαλλιά ’χει χτενισμένα 10 βαθιά και σκεπασμένα με λουλούδια. Καλό η τέτοια γυναίκα για τους άλλους θέαμα, αλλ’ είναι για κακό τους αντρός της, εξόν αν είναι τύραννος ή ρήγας κοιτώντας τη ν’ αγάλλεται η ψυχή του.

(Σιμωνίδης ο Αμοργίνος)