Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

[3 - 4]

[3]

Δεν τους βαραίν’ ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους, . . . . . . . κι εμπόδισμα δεν είναι στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν.

[4]

Από το μαύρο σύγνεφο κι από τη μαύρη πίσσα, . . . . . . . . . . . . . . . . αλλ’ ήλιος, αλλ’ αόρατος αιθέρας κοσμοφόρος ο στύλος φανερώνεται, με κάτου μαζωμένα τα παλικάρια τα καλά, μ’ απάνου τη σημαία, που μουρμουρίζει και μιλεί και το Σταυρόν απλώνει παντόγυρα στον όμορφον αέρα της αντρείας, κι ο ουρανός καμάρωνε, κι η γη χεροκροτούσε· κάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε, κι εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλούδια της αγάπης: «Όμορφη, πλούσια, κι άπαρτη, και σεβαστή, κι αγία!»


___

απόσπ. 3-4
. . . . . . . . . . τα παλικάρια
στον ίσκιο της απείραχτης και . . . σημαίας,
και μ’ όλα τ’ άρματα βροντούν τυφλά του κόπου χάμου,
κι ευφραίνονται τα μάτια τους, κι ευτύχησαν κοιτώντας
τες κορασιές να τραγουδούν και τα παιδιά να παίζουν.
*
και χάμου μ’ όλα τ’ άρματα βροντούν τυφλά του κόπου.


απόσπ. 4
στ. 2
Αλλ’ ήλιος μέγας κι άσβηστος, αιθέρας κοσμοφόρος
*
Αλλ’ ήλιος, αλλ’ αμέτρητος αιθέρας […]
*
Αλλ’ ήλιος, αλλ’ ακλόνιστος […]
*
Αλλ’ ήλιος, αλλ’ ατάραχος […]


στ. 5-6
που μουρμουρίζει και μιλεί και το Σταυρό τεντώνει
στον όμορφο κι ατάραχον ελευθεριάς αέρα
*
στον όμορφο κι ατάραχον παλικαριάς αέρα
*
στες όμορφες κι ελεύθερες κι ευτυχισμένες αύρες


στ. 7
Κι ο ουρανός τη βλόγουνε κι η γη τη χαιρετούσε


στ. 8-9
. . . ανθρώπινη μιλιά, και σε στεφάνι πλέκει
τα πλούσια και τρισεύγενα του πόθου λουλουδάκια
*
. . . . η πρόθυμη γλυκιά φωνή σε κράζει
σκορπώντας τα τρισεύγενα τσ’ αγάπης λουλουδάκια
*
και σου σκορπά τρισεύγενα τσ’ αγάπης λουλουδάκια


στ. 10
Ανίκητή ’σαι κι όμορφη και σεβαστή κι αγία.