Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

[4]

Αμέριμνον όντας τ’ Αράπη το στόμα σφυρίζει, περνώντας στου Μάρκου το χώμα· 5 διαβαίνει, κι αγάλι ξαπλώνετ’ εκεί που εβγήκ’ η μεγάλη του Μπάιρον ψυχή.


___

στ. 1-6
Εχόρεψε ο Έρως
μαζί με το Μάη,
κι ο Αράπης αγάλι
ξαπλώνετ’ εκεί
που εβγήκε η μεγάλη
του Μπάιρον η ψυχή.
*
Ο Έρως χορεύει
μαζί με το Μάη.


Στο ίδιο χειρόγραφο υπάρχουν και οι εξής στίχοι: *
Στεριές και νησιά.

που πέφτει στον κάμπο
και ο ήλιος την παίρνει

Σαν πέλαο που βράζει.