Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Αθήνα 1909, το στρατιωτικόν κίνημα

«Αθήνα 1909, το στρατιωτικόν κίνημα». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1984, επ.4, κεφ.10-11 (1.34'').
  • Κίνημα στο Γουδί → Ιστορία