Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Αριθμός ανέργων

Ψαλιδόπουλος Μ., Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονομολόγοι, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1989, σ.498.
  • Η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου → Οικονομική Ύφεση → Ιστορία

Αριθμός ανέργων, 1928-35

Έτος(σε χιλιάδες)Δείκτης
192875100
1929127170
1930165220
1931218290
1932237316
1933156208
1934162216
1935150200

ΠΗΓΗ: Α. Αγγελόπουλος, Το δημόσιον…, ό.π., σ. 177, με βάση στοιχεία της ΓΣΕΕ.