Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Απόβαση στη Σμύρνη

«Απόβαση στη Σμύρνη». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1983, επ.12, κεφ.58-59 (1.47΄).
  • Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή → Ιστορία