Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια

Ιωάννης Καποδίστριας, Επτά Ημέρες-Η Καθημερινή, Αθήνα 26.3.1995, σ.6.
  • Η δολοφονία του Καποδίστρια και η κατάσταση στην Ελλάδα μετά τη δολοφονία → Ιστορία