Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Γελοιογραφία για την 21η Απριλίου 1967

Παπαγεωργίου Γ., Έλληνες γελοιογράφοι του 20ού αιώνα. 1901-1999, Αστραία, Αθήνα 1999, σ.121.
  • To Πραξικόπημα των Συνταγματαρχών → Ιστορία