Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου

«Η συνθήκη του Βουκουρεστίου». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1984, επ.7, κεφ.25-26 (0.51'').
  • Βαλκανικοί Πόλεμοι → Ιστορία