Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Θεσσαλονίκη

«Ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Θεσσαλονίκη». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1984, επ.5, κεφ.13-14 (1.17'').
  • Βαλκανικοί Πόλεμοι → Ιστορία