Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Γελοιογραφία για την αμερικανική βοήθεια (ΟΥΝΡΑ) στους αγρότες

Παπαγεωργίου Γ., Έλληνες γελοιογράφοι του 20ού αιώνα. 1091-1999, Αστραία, Αθήνα 1999, σ. 94. Σακελλαρόπουλος Τ. (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η εποχή του, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2007, σ.71.
  • Η ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του ’50 → Στοιχεία για τη δεκαετία του ’50 → Ιστορία