Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Γελοιογραφία για τη Συμφωνία της Ζυρίχης

Δημητριάδης Φ., Με το μάτι του γελοιογράφου. 1950-1959, Αθήνα 1959, σ.100. Σακελλαρόπουλος Τ. (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η εποχή του, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2007, σ.92.
  • Η ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του ’50 → Στοιχεία για τη δεκαετία του ’50 → Ιστορία