Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ἑκάτερος"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ἑκάτερος[ᾰ], , -ον, ο κάθε ένας από τους δύο, έκαστος, ο κάθε ένας ξεχωριστά από τους δύο, σε Ηρόδ. κ.λπ.· στον ενικ., με ουσ. πληθ., όπως το Λατ. uterque, ταῦτα εἰπόντες ἀπῆλθον ἑκάτερος, σε Ξεν.· εκτός όταν το κάθε μέρος είναι στον πληθ., σε Πλάτ.