Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "Ἄμμων"

Βρέθηκε 1 λήμμα
Ἄμμων, -ωνος, , ο Λιβυκός Δίας-Άμμων, σε Ηρόδ., Πίνδ. κ.λπ.· θηλ. επίθ. Ἀμμωνίς, Ἀ. ἕδρα, η έδρα του Άμμωνα, δηλ. η Λιβύη, σε Ευρ.