Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "Ἀλέξανδρος"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ἀλέξ-ανδρος, -ου (ἀνήρ), I. υπερασπιστής, αμύντωρ, πόλεμος, σε Επιγρ. παρά Διοδ. II. το συνηθισμένο όνομα του Πάρη σε Ομήρ. Ιλ.· πρβλ. Αισχύλ. Αγ. 61. 363.