Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ἀκρέμων"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ἀκρέμων, -ονος ή ἀκρεμών, -όνος, (ἄκρος), κλαδί, κλωνάρι, βλαστός, σε Ευρ., Θεόκρ.