Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι

των Β. Κάλφα και Γ. Ζωγραφίδη
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Πρόλογοι (στην έντυπη έκδοση)

1. Σοφία και φιλοσοφία: Θαλής ο Μιλήσιος

2. Ο Αναξίμανδρος και η γέννηση της φιλοσοφίας

3. Ο Πυθαγόρας και η πυθαγόρεια σχολή

4. Η κίνηση και η σταθερότητα: Ηράκλειτος και Παρμενίδης

5. Οι τελευταίοι Προσωκρατικοί: Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας και Δημόκριτος

6. Η φιλοσοφία μετακομίζει στην πόλη: Οι σοφιστές και ο Σωκράτης

7. Ο Πλάτων και η φιλοσοφική ακαδημία

8. Ο Αριστοτέλης και η εγκυκλοπαίδεια της γνώσης

9. Η φιλοσοφία μετά τον Σωκράτη και πέρα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: Σωκρατικοί και κυνική άσκηση

10. Καλλιεργώντας τον κήπο και θεραπεύοντας την ψυχή: Οδηγίες για μιαν ατάραχη επικούρεια ζωή

11. Μελετώντας τον κόσμο και παρηγορώντας την ψυχή: Η στωική τέχνη της ζωής

12. Γράμματα από έναν νέο φιλόσοφο

13. Ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη: Η φιλοσοφία κατά τους Αυτοκρατορικούς Χρόνους

14. Είδος μεικτό, αλλά νόμιμο; Αρχαία φιλοσοφία και χριστιανική σοφία στον Ωριγένη

15. Το μέσα ταξίδι: Από τον Πλάτωνα στον Πλωτίνο

16. Η περιπέτεια της φιλοσοφίας στο τέλος του αρχαίου κόσμου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ