Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της

των Μανόλη Βουτυρά & Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

  • 37 Πινάκιο από την ανατολική Ελλάδα, 610-600 π.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο.

  • 38. Πιθαμφορέας του παριανού εργαστηρίου, τρίτο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

2.3.3. Άλλα κεραμικά εργαστήρια του 7ου αιώνα π.Χ.

Στη διάρκεια της ανατολίζουσας περιόδου και άλλα κεραμικά εργαστήρια στην Ελλάδα ανέπτυξαν αξιόλογη παραγωγή. Ανάμεσα σε αυτά ιδιαίτερη θέση έχουν τα εργαστήρια των πόλεων της δυτικής Μικράς Ασίας και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, όσο και αν δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε την παραγωγή του καθενός. Συνήθως τα αγγεία αυτά διακοσμούνται με ζώνες άγριων ζώων (όπως οι αίγαγροι) και μυθικών όντων (όπως οι σφίγγες). Σπάνιες είναι οι μυθολογικές παραστάσεις, όπως η μονομαχία του Έκτορα και του Μενελάου σε ένα πινάκιο του τέλους του 7ου αιώνα (εικ. 37). Η δωρική διάλεκτος και το αργίτικο αλφάβητο των επιγραφών δηλώνουν πιθανότατα ότι το εργαστήριο βρισκόταν σε κάποιο από τα δωρικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου (την Κάλυμνο, την Κω ή τη Ρόδο). Σημαντικά είναι επίσης τα εργαστήρια των Κυκλάδων, ιδιαίτερα της Πάρου, που παράγει μεγάλα αγγεία, όπως είναι οι πίθοι με δύο λαβές που τους ονομάζουμε πιθαμφορείς. Στην κοιλιά ενός τέτοιου παριανού πιθαμφορέα εικονίζεται ένα θέμα σχετικό με τη θρησκευτική παράδοση των Κυκλάδων, η επιστροφή του Απόλλωνα στη Δήλο από τη χώρα των Υπερβορείων μαζί με τις Υπερβόρειες παρθένους, που οι νησιώτες τη γιόρταζαν στην αρχή της άνοιξης (εικ. 38). Τον θεό τον υποδέχεται η αδελφή του η Άρτεμη, που κρατάει από τα κέρατα το ιερό της ζώο, το ελάφι. Αξιόλογα αγγεία παράγονται επίσης στο Άργος, στη Λακωνία, στη Βοιωτία, στην Εύβοια, αλλά και στη Μεγάλη Ελλάδα.