Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

DE SAINTE-MAURE, Benoît

2 εγγραφές [1 - 2]

Benoît DE SAINTE-MAURE

Ο πόλεμος της Τρωάδος [1155-1160] (επιμ. Λ. Πολίτης, 1967)

Λίνος Πολίτης. 1967. "Πόλεμος της Τρωάδος" (απόσπασμα). Ποιητική Ανθολογία. Βιβλίο πρώτο: Πριν από την άλωση. Αθήνα: Γαλαξίας.

Benoît DE SAINTE-MAURE

Ο πόλεμος της Τρωάδος [1155-1160] (επιμ. Μ. Παπαθωμόπουλος & E. M. Jeffreys, 1996)

Benoît de Sainte-Maure. 1996. Ο πόλεμος της Τρωάδος. Επιμ. Μ. Παπαθωμόπουλος & E. M. Jeffreys. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.