Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ, Κωνσταντίνος

1 εγγραφή

Κωνσταντίνος ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

Η κερένια κούκλα [1911]

Κωνσταντίνος Χρηστομάνος. 2013. Η κερένια κούκλα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. [1η έκδ.: 1911, Αθήνα: Φέξης.]