Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. Δ.

4 εγγραφές [1 - 4]

Θ. Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Το τελευταίο ταξίδι» [1950]

Θ. Δ. Φραγκόπουλος. 1975. Τα ποιήματα (1945–1956). Αθήνα: Διογένης.

Θ. Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Τροίας επίλογος Δ΄» [1950]

Θ. Δ. Φραγκόπουλος. 1975. Τα ποιήματα (1945–1956). Αθήνα: Διογένης.

Θ. Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Τροίας επίλογος Ε΄» [1950]

Θ. Δ. Φραγκόπουλος. 1975. Τα ποιήματα (1945–1956). Αθήνα: Διογένης.

Θ. Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Χρυσόθεμις» [1950]

Θ. Δ. Φραγκόπουλος. 1975. Τα ποιήματα (1945–1956). Αθήνα: Διογένης.