Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΚΥΡΟΥ, Κλείτος

7 εγγραφές [1 - 7]

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Απογείωση» [1987]

Κλείτος Κύρου. 1987. Τα πουλιά και η αφύπνιση. Αθήνα: Νεφέλη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Αργοναύτης» [1987]

Κλείτος Κύρου. 1987. Τα πουλιά και η αφύπνιση. Αθήνα: Νεφέλη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Δούρειος ίππος» [1987]

Κλείτος Κύρου. 1987. Τα πουλιά και η αφύπνιση. Αθήνα: Νεφέλη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Ερμής μια μορφή εκδίκησης» [1992]

Κλείτος Κύρου. 1992. Περίοδος χάριτος. Θεσσαλονίκη: Χειρόγραφα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Λερναία Ύδρα» [1987]

Κλείτος Κύρου. 1987. Τα πουλιά και η αφύπνιση. Αθήνα: Νεφέλη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Μέρες δυσκίνητες» [1949]

Κλείτος Κύρου. 1949. Αναζήτηση· Αναμνήσεις μιας αμφίβολης εποχής. Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Θ. Γραικόπουλου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.

Κλείτος ΚΥΡΟΥ

«Οι Ερινύες ή το τέλος των αγίων ημερών» [1963]

Κλείτος Κύρου. 1963. Κλειδάριθμοι. Θεσσαλονίκη: Ε. Σφακιανάκης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κλείτος Κύρου. 1997. Εν όλω. Συγκομιδή (1943–1997). Αθήνα: Άγρα.