Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΕΛΤΣΟΣ, Γιώργος

6 εγγραφές [1 - 6]

Γιώργος ΒΕΛΤΣΟΣ

Οιδίπους Αντι-Οιδίπους [2004]

Γιώργος Βέλτσος. 2004. Οιδίπους Αντι-Οιδίπους. Αθήνα: Ίνδικτος.

Γιώργος ΒΕΛΤΣΟΣ

«[Δεν έχω τίποτα…]» [2003]

Γιώργος Βέλτσος. 2003. Ο απάνθρωπος. Αθήνα: Ίνδικτος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βέλτσος. 2006. Ποιήματα (1993–2005). Αθήνα: Ίνδικτος.

Γιώργος ΒΕΛΤΣΟΣ

«Δαίδαλος» [2000]

Γιώργος Βέλτσος. 2000. Ψιλά γράμματα. Αθήνα: Πλέθρον. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βέλτσος. 2006. Ποιήματα (1993–2005). Αθήνα: Ίνδικτος.

Γιώργος ΒΕΛΤΣΟΣ

«Η μικρή» [1998]

Γιώργος Βέλτσος. 1998. Έκθεση προόδου. Αθήνα: Ίνδικτος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βέλτσος. 2006. Ποιήματα (1993–2005). Αθήνα: Ίνδικτος.

Γιώργος ΒΕΛΤΣΟΣ

«Οιδίπους» [2000]

Γιώργος Βέλτσος. 2000. Ψιλά γράμματα. Αθήνα: Πλέθρον. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βέλτσος. 2006. Ποιήματα (1993–2005). Αθήνα: Ίνδικτος.

Γιώργος ΒΕΛΤΣΟΣ

«Ὄνομα δ’ Ὀρέστης» [2001]

Γιώργος Βέλτσος. 2001. "Ὄνομα δ’ Ὀρέστης". Νέα Εστία 1738 (Οκτώβριος 2001): 533.