Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Βέλτσος Γιώργος

Δαίδαλος


Ένα δύο πράγματα να ξεχωρίσω ακόμη
κι ύστερα, απ’ το παράθυρο
Κι έφευγε με ελαφράδα αγγέλου

Γράφω την ιστορία του πατέρα μου
Να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο
Αυτή ήταν η ιστορία του όλη κι όλη
Τί να χωρίσει;
Ένα δύο πράγματα, ξανάλεγε
Κι έπρεπε εγώ
με σιδερένια πτέρυγα
και το μηχανισμό
που μου ’βαλε στην πλάτη
να αποδείξω
Πετώ, πατέρα
Νά! Ξεχώρισα

Τώρα μπορώ να αφηγηθώ
την ιστορία του μηχανικού
που σκότωσε τον γιο του

Γιώργος Βέλτσος. 2000. Ψιλά γράμματα. Αθήνα: Πλέθρον. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βέλτσος. 2006. Ποιήματα (1993–2005). Αθήνα: Ίνδικτος.