Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΡΗΤΟΡΙΚΗ –ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΡΗΤΟΡΙΚΗ –ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ227. Εὐβοϊκὸς ἢ Κυνηγὸς §§ 21-26, 41-49
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ228. Εἰκόνες 1, 29
ΑΛΚΙΦΡΩΝ229. Ἐπιστολαὶ 4, 19, 1-6