Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ154. Δύσκολος 427-521
 155. Ἐπιτρέποντες 218-361
ΣΤΡΑΤΩΝ156. Φοινικίδης (Απόσπασμα 1)