Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

[ΟΜΗΡΟΣ]

16. – Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα 115-126, 143-178, 281-304

Η συλλογή που φέρει τον τίτλο Ὁμήρου Ὕμνοι αποτελείται από τριάντα τρεις ύμνους ποικίλης έκτασης, γραμμένους σε διαφορετικές περιόδους της αρχαιότητας προς τιμήν διαφόρων θεοτήτων. Έχουν συντεθεί σε δακτυλικό εξάμετρο και εντάσσονται στην ραψωδική παράδοση, αλλά ήδη οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να αποτελούν ομηρικά δημιουργήματα. Πιθανώς οι Ύμνοι προτάσσονταν της απαγγελίας άλλων επικών ποιημάτων (ο Θουκυδίδης [3, 104, 4] χαρακτηρίζει προοίμιον τον σχετικό με τον Απόλλωνα ύμνο). Ο Ὕμνος εἰςἈπόλλωνα ανήκει στους αρχαιότερους (τέλος του 7ου ή αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.) και στους εκτενέστερους (546 στίχοι). Αποτελείται από δύο σαφώς διακριτά μέρη: το πρώτο (1-178) περιστρέφεται γύρω από τη γέννηση του τοξοφόρου Απόλλωνα από τη Λητώ στη Δήλο και την εόρτια σύναξη των Ιώνων· στο δεύτερο μέρος κυριαρχεί ο Πύθιος Απόλλων με τη λύρα, ο οποίος αναζητώντας τόπο για το μαντείο, καταλήγει στους νότιους πρόποδες του Παρνασσού (δηλ. στους Δελφούς). Εκεί ιδρύει το ιερό του θεού και σκοτώνει τη δράκαινα δίπλα στην πηγή, ενώ στη συνέχεια μεταμορφωμένος σε δελφίνι πέφτει μέσα στο καράβι Κρητών που πλέουν για την Πύλο, το οδηγεί στο λιμάνιτων Δελφών Κρίσα και, αφού φανερώνεται στους Κρήτες, τους πείθει να τον υπηρετήσουν στο ιερό του.

115 εὖτ᾽ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια,
τὴν τότε δὴ τόκος εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι.
ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γοῦνα δ᾽ ἔρεισε
λειμῶνι μαλακῷ, μείδησε δὲ γαῖ᾽ ὑπένερθεν·
ἐκ δ᾽ ἔθορε πρὸ φόως δέ, θεαὶ δ᾽ ὀλόλυξαν ἅπασαι.
120 ἔνθα σὲ ἤϊε Φοῖβε θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ
ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, σπάρξαν δ᾽ ἐν φάρεϊ λευκῷ
λεπτῷ νηγατέῳ· περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν.
οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ἀπόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ,
ἀλλὰ Θέμις νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν
125 ἀθανάτῃσιν χερσὶν ἐπήρξατο· χαῖρε δὲ Λητὼ
οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν.

…………………………………………………………

πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα,
πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι
145 ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ᾽ ἅλα δὲ προρέοντες·
ἀλλὰ σὺ Δήλῳ Φοῖβε μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεαι ἦτορ,
ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠγερέθονται
αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν.
οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ
150 μνησάμενοι τέρπουσιν ὅταν στήσωνται ἀγῶνα.
φαίη κ᾽ ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεὶ
ὃς τότ᾽ ἐπαντιάσει᾽ ὅτ᾽ Ἰάονες ἀθρόοι εἶεν·
πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν
ἄνδρας τ᾽ εἰσορόων καλλιζώνους τε γυναῖκας
155 νῆάς τ᾽ ὠκείας ἠδ᾽ αὐτῶν κτήματα πολλά.
πρὸς δὲ τόδε μέγα θαῦμα, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται,
κοῦραι Δηλιάδες Ἑκατηβελέταο θεράπναι·
αἵ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ πρῶτον μὲν Ἀπόλλων᾽ ὑμνήσωσιν,
αὖτις δ᾽ αὖ Λητώ τε καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν,
160 μνησόμεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν
ὕμνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ᾽ ἀνθρώπων,
πάντων δ᾽ ἀνθρώπων φωνὰς καὶ κρεμβαλιαστὺν
μιμεῖσθ᾽ ἴσασιν· φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος
φθέγγεσθ᾽· οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή.
165 ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽ ἱλήκοι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι· ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε
μνήσασθ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών·
ὦ κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν
170 ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;
ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ᾽ ἀμφ᾽ ἡμέων·
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ,
τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί.
ἡμεῖς δ᾽ ὑμέτερον κλέος οἴσομεν ὅσσον ἐπ᾽ αἶαν
175 ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας·
οἱ δ᾽ ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν.
αὐτὰρ ἐγὼν οὐ λήξω ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα
ὑμνέων ἀργυρότοξον ὃν ἠΰκομος τέκε Λητώ.

…………………………………………………………

ἔνθεν καρπαλίμως προσέβης πρὸς δειράδα θύων,
ἵκεο δ᾽ ἐς Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα
κνημὸν πρὸς ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν
πέτρη ἐπικρέμαται, κοίλη δ᾽ ὑποδέδραμε βῆσσα
285 τρηχεῖ᾽· ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοῖβος Ἀπόλλων
νηὸν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἶπέ τε μῦθον·

ἐνθάδε δὴ φρονέω τεύξειν περικαλλέα νηὸν
ἔμμεναι ἀνθρώποις χρηστήριον οἵ τέ μοι αἰεὶ
ἐνθάδ᾽ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόμβας,
290 ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν,
ἠδ᾽ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτους κατὰ νήσους,
χρησόμενοι· τοῖσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν
πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ.
ὣς εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβος Ἀπόλλων
295 εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκές· αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς
λάϊνον οὐδὸν ἔθηκε Τροφώνιος ἠδ᾽ Ἀγαμήδης
υἱέες Ἐργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοῖσιν·
ἀμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φῦλ᾽ ἀνθρώπων
κτιστοῖσιν λάεσσιν ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί.
300 ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροος ἔνθα δράκαιναν
κτεῖνεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο
ζατρεφέα μεγάλην τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ
ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτοὺς
πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ᾽ ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν.

Κι ως πήγαινε η λοχεύτρια Ειλείθυια1 προς τη Δήλο,115

τότε κι ο τοκετός έσφιξε τη Λητώ κι ήθελε να γεννήσει.

Αγκάλιασε τον φοίνικα και στήριξε τα γόνατα

στο τρυφερό λιβάδι, και η γη από κάτω της μειδίασε·

και σαν αυτός ήρθε στο φως, όλες μαζί αλαλάξαν οι θεές.

Τότε λοιπόν ω φωτοδότη Φοίβε σ᾽ έλουσαν οι θεές

με πεντακάθαρο νερό120

αγνά και άμωμα και σε ύφασμα λευκό σε σπαργανώσαν

λεπτοΰφαντο καινούργιο· και σε χρυσή φασκιά σε τύλιξαν.

Ούτε και θήλασε η μητέρα του τον χρυσότοξο Απόλλωνα,

αλλά η Θέμις νέκταρ κι αμβροσία θεόγευστη

πρόσφερε με τ᾽ αθάνατά της χέρια· τότε χάρηκε η Λητώ125

που τεκνοποίησε ρωμαλέο και τοξοφόρο γιο.

 

..............................................................................

Πολλοί για χάρη σου οι ναοί και τα πυκνόδεντρα άλση,

και οι λόφοι όλοι δικοί σου και οι αιχμηρές κορφές

των υψηλών ορέων κι οι ποταμοί που χύνονται στη θάλασσα·145

αλλά στη Δήλο πιο πολύ, ω Φοίβε, τέρπεις την καρδιά σου,

εκεί που οι μακροχίτωνες για χάρη σου Ίωνες μαζεύονται

με τα παιδιά και τις σεβάσμιες συζύγους τους.

Κι αυτοί με πυγμαχία και με χορό και με τραγούδι

θα τέρπουν μνημονεύοντας εσένα, όταν θα στήνουν τον αγώνα.150

Και αθάνατοι κι αγέραστοι πως είναι πάντα θάλεγε

εκείνος που θα βρίσκονταν εκεί, όταν συναθροισμένοι

θάταν οι Ίωνες·

γιατί τη χάρη όλων αυτών θάβλεπε και θα τερπόταν η καρδιά του

κοιτάζοντας αυτούς τους άντρες και τις καλλίζωστες γυναίκες

και τα γοργά τα πλοία και τα πολλά αγαθά τους.155

Κι ακόμα εκείνο το μεγάλο θαύμα, που το κλέος του

ποτέ δεν θα χαθεί,

οι Δηλιάδες κόρες, οι θεράπαινες του Εκατηβελέτη·2

αυτές που πρώτα αφού υμνήσουν τον Απόλλωνα

κι έπειτα τη Λητώ και την τοξότρια Άρτεμη,

αρχαίους άνδρες και γυναίκες μνημονεύοντας160

ψάλλουνε ύμνο και τα γένη των ανθρώπων θέλγουν.

Και όλων των ανθρώπων τις φωνές και το χοροκροτάλισμα

ξέρουνε να μιμούνται· κι έτσι ο καθένας τους θα νόμιζε

πως τραγουδάει ο ίδιος· τόσο πετυχημένο ήταν το άσμα τους.

Αλλ᾽ είθε νάναι ελεήμονες ο Απόλλων με την Άρτεμη,165

κι όλες εσείς ας χαίρεστε· κι ύστερα θυμηθείτε με

κι εμένα, όταν κάποιος απ᾽ τους γήινους ανθρώπους

ξένος που θάρθει εδώ ταλαίπωρος θα σας ρωτήσει·

ποιος άνδρας είν᾽ για σας, ω κόρες, πιο γλυκός απ᾽ τους αοιδούς

που εδώ συχνάζει και με ποιον τέρπεσθε περισσότερο;170

κι εσείς με προθυμία όλες μαζί αποκριθείτε ευνοϊκά

άνδρας τυφλός και κατοικεί στη Χίο την πετρώδη,

που τ᾽ άσματά του θ᾽ αριστεύουνε στο μέλλον.3

Κι εμείς θα διαδίδουμε το κλέος σου, όσο πάνω στη γη

στις πόλεις των ανθρώπων τριγυρνάμε τις καλοχτισμένες175

και τότε αυτοί θα πείθονται, γιατί αυτή ᾽ναι η αλήθεια.

Όμως εγώ τον μακροβόλο δεν θα πάψω Απόλλωνα

να υμνώ τον αργυρότοξο που γέννησε η καλλίκομη Λητώ.

 

..............................................................................

 

Από κει γρήγορα έφυγες για την οροσειρά οργισμένος,

κι ήρθες στην Κρίσα κάτω από τον χιονισμένο Παρνασσό

που στρέφεται στον Ζέφυρο4 η δασοπλαγιά του κι από πάνω

βραχόπετρα κρεμνιέται, ενώ από κάτω απλώνεται βαθουλωτή

χαράδρα

τραχειά· εδώ αποφάσισε ο άναξ Φοίβος Απόλλων285

ναό να φτιάξει λατρευτό και είπε αυτά τα λόγια·

 

Λοιπόν εδώ φρονώ περικαλλή ναό να ιδρύσω

νάναι χρηστήριο στους ανθρώπους που για χάρη μου εσαεί

εδώ εκατόμβες θα προσφέρουν τελεσφόρες,

όσοι στην πλούσια κατοικούνε Πελοπόννησο,290

και όσοι στην Ευρώπη και στα περίβρεχτα νησιά,

χρησμό ζητώντας· και σ᾽ αυτούς όλους εγώ αλάνθαστα

θα τους χρησμοδοτώ μέσα στον πλούσιο ναό.

Αυτά σαν είπε έθεσε τα θεμέλια ο Φοίβος Απόλλων

πλατιά και σ᾽ έκταση πολύ μακριά· κι έπειτα πάνω τους295

πέτρινο τοποθέτησε κατώφλι ο Τροφώνιος κι ο Αγαμήδης

οι γιοι του Εργίνου, οι προσφιλείς στους αθανάτους θεούς.5

Και τότε γένη ανθρώπων αναρίθμητα χτίσανε το ναό

με λίθους λαξευτούς για νάναι πάντα αξιοΰμνητος.

Κι ήταν σιμά καλλίρροη κρήνη όπου την δράκαινα300

σκότωσε ο άναξ γιος του Δία με το πανίσχυρό του τόξο

το άγριο μεγάλο χοντρό τέρας, που πολλά κακά

στους ανθρώπους προξέναγε πάνω στη γη, πολλά σ᾽ αυτούς

πολλά και στα λιγνόποδα τα πρόβατα, γιατί ήταν συμφορά

αιμοσταγής.

 

(μετάφραση Δ. Π. Παπαδίτσας - Ε. Λαδιά)

 

1 Θεά του τοκετού, η οποία βοηθεί (ή δυσχεραίνει) τη γέννα.

2 Εκατηβελέτης:επίθετο του Απόλλωνα "που ρίχνει (με το τόξο του) μακρυά" (πβ. τα επίθετα ἑκηβόλος και ἑκατηβόλος).

3 Από τους στίχους αυτούς δημιουργήθηκε η παράδοση ότι ο Όμηρος ήταν τυφλός και καταγόταν από τη Χίο.

4 Δυτικός άνεμος.

5 Ο Τροφώνιος και ο Αγαμήδης, γιοι του Εργίνου (‹ ἔργον), ήταν σύμφωνα με τον μύθο περίφημοι πρωτομάστορες από τη Βοιωτία. Ο πρώτος ήταν γνωστός και για το μαντείο του στη θεωρούμενη ως είσοδο του Κάτω Κόσμου Λεβάδεια.