Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

[ΟΜΗΡΟΣ]16. Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα 115-126, 143-178, 281-304