Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΑΤΙΝΑΣ78. Απόσπασμα 3
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ79. Κύκλωψ 590-664
ΚΡΙΤΙΑΣ80. Σίσυφος (Απόσπασμα 19)