Επισκεφτείτε το νέο πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας"

Το πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας", ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης "Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας" ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015.

new-diadromes-logo.png

Από τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησε το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ". Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφτούν την νέα πλατφόρμα των Διαδρομών στο http://www.greek-language.gr/routes

Μάθετε για τις Διαδρομές

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ +

Α. Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας εκτός Ελλάδας

Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» αφορά μαθήματα για την εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση από απόσταση διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους σε όλον τον κόσμο (εκτός Ελλάδος).Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οχτώ ενότητες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα καθώς και η εκπαίδευσή τους στη διδακτική μεθοδολογία σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες. Για το σκοπό αυτό στο πρόγραμμα συνεργάζονται και συνεισφέρουν αξιόλογοι και έμπειροι εφαρμοσμένοι και θεωρητικοί γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, παιδαγωγοί και πληροφορικοί.
Μάθετε περισσότερα

Β. Διδασκαλία της ελληνικής σε αλλοδαπούς εντός Ελλάδας

Η δεύτερη Διαδρομή του προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας ελληνικής γλώσσας» αφορά την επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσας εντός της Ελλάδας. Απευθύνεται σε διδάσκοντες αλλόγλωσσων μαθητών, ανεξάρτητα με την περίσταση ή το πλαίσιο διδασκαλίας. Η δεύτερη αυτή Διαδρομή διαφοροποιείται από την πρώτη, ως προς την προέλευση του κοινού-στόχος, αλλά παράλληλα έρχεται να συμπληρώσει τη συστηματική προσπάθεια από απόσταση επιμόρφωσης για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραμμα αφορά τα σημαντικότερα ζητήματα που εμπίπτουν στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους, αποτελείται από έξι ενότητες και έχει περίπου τετράμηνη διάρκεια.

Στοχοθετεί την κατάρτιση και επιμόρφωση του κοινού των διδασκόντων πάνω σε καίρια ζητήματα μεθοδολογίας, την ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας, την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, καθώς και τη χαρτογράφηση των τάσεων και των προοπτικών της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στη χώρα μας.
Μάθετε περισσότερα

Γ. Διδασκαλία της ελληνικής για αποσπασμένους καθηγητές και φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων εκτός Ελλάδας

Η τρίτη Διαδρομή του προγράμματος αφορά το ειδικό κοινό στόχος των φοιτητών των νεοελληνικών τμημάτων στο εξωτερικό, καθώς και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Σε σχέση με τις άλλες δύο Διαδρομές του προγράμματος, η συγκεκριμένη επιμόρφωση έχει οργανωθεί με βάση τις ανάγκες του κοινού στόχος μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών και μελέτη των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νέων Ελληνικών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα ο σχεδιασμός του προγράμματος αφορά τις ανάγκες των αποσπασμένων συναδέρφων να επιμορφωθούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης.
Μάθετε περισσότερα

Χρηστικότητα των πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά του προγράμματος είναι χρήσιμα για τις σπουδές, για επαγγελματικούς σκοπούς αλλά και για άλλους σκοπούς.
Μάθετε περισσότερα

Ο φορέας πιστοποίησης

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΝΠΙΔ του ΥΠΘΠΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των Διαδρομών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Μάθετε περισσότερα

Ενημέρωση

04ΜΑΡ 2016
Νέος κύκλος επιμόρφωσης στο αναμορφωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας" ως προς όλα του τα σκέλη, ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015, ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης "Πιστοποίηση ελληνο…

περισσότερα
18ΣΕΠ 2015
Yποβολή αιτήσεων για τον 6ο κύκλο του προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα»

Η υποβολή αιτήσεων για τον 6ο κύκλο του προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα» θα ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου 2015.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2…
περισσότερα
11ΜΑΡ 2015
Δελτίο Τύπου του έκτου (6ου) κύκλου του από απόσταση επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει τη διενέργεια του έκτου (6ου) κύκλου του από απόσταση επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλ…

περισσότερα