Επισκεφτείτε το νέο πρόγραμμα
"Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας"

Το πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας", ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης "Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας" ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015.

new-diadromes-logo.png

Από τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησε το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ". Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφτούν την νέα πλατφόρμα των Διαδρομών στο
http://www.greek-language.gr/routes

Αιτήσεις συμμετοχής

Πρόγραμμα/ΕπιμμόρφωσηΠερίοδος αίτήσεωνΚατάσταση
routesA1aΑ. ως ξένης/δεύτερης γλώσσας εκτός Ελλάδας
8ος κύκλος
04-09-2014 μέχρι 12-09-2014 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
routesA1bΒ. σε αλλοδαπούς εντός Ελλάδας
6ος κύκλος
16-03-2015 μέχρι 23-03-2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
routesA1cΓ. για αποσπασμένους καθηγητές & φοιτητές Νεοελ. τμημάτων
1ος κύκλος
20-10-2014 μέχρι 30-10-2014 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ