Θεσμοθέτηση και Χρηστικότητα των Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά του προγράμματος είναι χρήσιμα για τις σπουδές, για επαγγελματικούς σκοπούς αλλά και για άλλους σκοπούς.
Μάθετε περισσότερα

Τα προγράμματά μας

Οι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αφορούν τρεις διαφορετικές μα και συγκλίνουσες κατευθύνσεις επιμόρφωσης από απόσταση, που θα υλοποιούνται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους.
Μάθετε περισσότερα

Βασικοί όροι συμμετοχής εκπαιδευομένων

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα των Διαδρομών αφορούν
Μάθετε περισσότερα

Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της νέας ελληνικής» διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής
Μάθετε περισσότερα

Ο φορέας πιστοποίησης

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΝΠΙΔ του ΥΠΘΠΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Μάθετε περισσότερα


Τελευταία ανανέωση: 19/02/2015 11:52