Αναζήτηση

04ΜΑΡ 2016

Νέος κύκλος επιμόρφωσης στο αναμορφωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας" ως προς όλα του τα σκέλη, ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015, ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης "Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας" (πρόγραμμα ΕΣΠΑ).

Νέος κύκλος επιμόρφωσης στο αναμορφωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" αναμένεται να υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ενδιάμεσα δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές. Προς ενημέρωσή σας, προτείνουμε να επισκέπτεσθε τακτικά το ηλεκτρονικό περιβάλλον των "ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ" ή/και να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.