Παράταση εγγραφών

Λόγω της αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα" η περίοδος εγγραφών για τον 4ο κύκλο του προγράμματος παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2018.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στις Διαδρομές

στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» αφορά μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης/επιμόρφωσης διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οχτώ θεματικές ενότητες, που καλύπτουν το βασικό, καθώς και το πιο ειδικό πεδίο της γνώσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2.

Ο 4ος κύκλος των Διαδρομών, θα υλοποιηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2018, θα είναι διάρκειας 10-11 μηνών και θα έχει κόστος συμμετοχής 1.200 Ευρώ. Η καταβολή διδάκτρων αφορά στη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς οι Διαδρομές συνιστούν πλέον αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εγγραφή στο πρόγραμμα Διαδρομές

Επισκεφτείτε τη σελίδα εγγραφών για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Εγγραφή