Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τους όρους συμμετοχής και ζητήστε διευκρινίσεις για ό,τι δεν κατανοείτε.
Το πρόγραμμα «Α. Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας εκτός Ελλάδας» απευθύνεται αποκλειστικά KAI MONO σε διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα, σε χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ελλάδας. Με την αίτησή σας για το πρόγραμμα, δηλώνετε υπεύθυνα πως διαμένετε στο εξωτερικό. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα πιστοποιητικά στέλνονται στη διεύθυνση κατοικίας που δηλώσατε.
Το πρόγραμμα «Β. Διδασκαλία της ελληνικής σε αλλοδαπούς εντός Ελλάδας» απευθύνεται αποκλειστικά KAI MONO σε διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα εντός Ελλάδας. Με την αίτησή σας για το πρόγραμμα, δηλώνετε υπεύθυνα πως διαμένετε στο εσωτερικό. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα πιστοποιητικά στέλνονται στη διεύθυνση κατοικίας που δηλώσατε.
Το πρόγραμμα «Γ. Διδασκαλία της ελληνικής για αποσπασμένους καθηγητές και φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων» απευθύνεται σε αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα και σε φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων πανεπιστημίων εκτός Ελλάδας.

Συνολικά, οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα των Διαδρομών αφορούν:

  1. τη διαμονή στην αλλοδαπή (για τις Διαδρομές Α και Γ),
  2. την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τον σχετικό τίτλο σπουδών (π.χ. από πανεπιστημιακή σχολή ελληνικής φιλολογίας κ.λπ. σε συνάφεια με το πρόγραμμα), και
  3. τις απαραίτητες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση.

Τελευταία ανανέωση: 11/03/2015 12:09