Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας» (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ+) που αφορά την από απόσταση επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης 54 που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ+ υλοποιούνται ως μαθήματα εκπαίδευσης/κατάρτισης/επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα από το 2007. Από τον 6ο κύκλο εφαρμογής τους οι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ+ αφορούν τρεις διαφορετικές μα και συγκλίνουσες κατευθύνσεις επιμόρφωσης από απόσταση, που υλοποιούνται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους:

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ +
Α. Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας εκτός Ελλάδας

Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» αφορά μαθήματα για την εκπαίδευση/κατάρτιση/επιμόρφωση από απόσταση διδασκόντων την ελληνική σε παιδιά και σε ενηλίκους σε όλον τον κόσμο (εκτός Ελλάδος).Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οχτώ ενότητες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα καθώς και η εκπαίδευσή τους στη διδακτική μεθοδολογία σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες. Για το σκοπό αυτό στο πρόγραμμα συνεργάζονται και συνεισφέρουν αξιόλογοι και έμπειροι εφαρμοσμένοι και θεωρητικοί γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, παιδαγωγοί και πληροφορικοί.
Μάθετε περισσότερα

Β. Διδασκαλία της ελληνικής σε αλλοδαπούς εντός Ελλάδας

Η δεύτερη Διαδρομή του προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας ελληνικής γλώσσας» αφορά την επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσας εντός της Ελλάδας. Απευθύνεται σε διδάσκοντες αλλόγλωσσων μαθητών, ανεξάρτητα με την περίσταση ή το πλαίσιο διδασκαλίας. Η δεύτερη αυτή Διαδρομή διαφοροποιείται από την πρώτη, ως προς την προέλευση του κοινού-στόχος, αλλά παράλληλα έρχεται να συμπληρώσει τη συστηματική προσπάθεια από απόσταση επιμόρφωσης για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραμμα αφορά τα σημαντικότερα ζητήματα που εμπίπτουν στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους, αποτελείται από έξι ενότητες και έχει περίπου τετράμηνη διάρκεια.

Στοχοθετεί την κατάρτιση και επιμόρφωση του κοινού των διδασκόντων πάνω σε καίρια ζητήματα μεθοδολογίας, την ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας, την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, καθώς και τη χαρτογράφηση των τάσεων και των προοπτικών της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στη χώρα μας.
Μάθετε περισσότερα

Γ. Διδασκαλία της ελληνικής για αποσπασμένους καθηγητές και φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων εκτός Ελλάδας

Η τρίτη Διαδρομή του προγράμματος αφορά το ειδικό κοινό στόχος των φοιτητών των νεοελληνικών τμημάτων στο εξωτερικό, καθώς και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Σε σχέση με τις άλλες δύο Διαδρομές του προγράμματος, η συγκεκριμένη επιμόρφωση έχει οργανωθεί με βάση τις ανάγκες του κοινού στόχος μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών και μελέτη των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νέων Ελληνικών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα ο σχεδιασμός του προγράμματος αφορά τις ανάγκες των αποσπασμένων συναδέρφων να επιμορφωθούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης.
Μάθετε περισσότερα

Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών αναγκών του κάθε κοινού-στόχος, ενώ προσβλέπει στην αποτελεσματικότερη δυνατή κατάρτιση των διδασκόντων με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους. Έτσι, στο πλαίσιο των τριών αυτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συζητούνται γενικά και ειδικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας με σκοπό τη συμπερίληψη των πιο ουσιαστικών ζητημάτων που απασχολούν την τάξη του γλωσσικού μαθήματος.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: programma.diadromes@gmail.com


Τελευταία ανανέωση: 19/02/2015 11:51