Είστε εδώ

γλώσσα

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, Με τα πρωτότυπα κείμενα, Μεταφορά σε απλούστερη γλώσσα: Καίτη Χιωτέλλη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 120-124 2002
Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Νίκη Λυκούργου, 'Ένα λογοτεχνικό πείραμα'. Η μεταγλώττιση διηγημάτων του Α. Παπαδιαμάντη από τον Σ. Μυριβήλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Τιμητικός τόμος στη μνήμη... Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 204-205 1993
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Και τελειωμό δεν έχουν Παπαδιαμαντικά Τετράδια 8 144 2008
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Η σύγκρισις είναι χτυπητή Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 125 1998
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ούτε θα διαβαστή Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 182 2016
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Πολύπτυχο αλλά και ενιαίο Παπαδιαμαντικά Τετράδια 3 185 1995
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Στη χώρα όπου μεταφράζεται ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 113 2002
Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Τ' αθάνατα γραπτά Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 125 1998
Μελετήματα και δοκίμια. Γλωσσικές υποθήκες του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 1 32-39 1992
Μελετήματα και δοκίμια. Η αδελφή Σιξτίνα Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 71-82 2016